Voorjaars ALV 2020

Het bestuur van de Oosterbeekse Tennisvereniging OTV nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op maandag 16 maart 2020

  • Aanvang 20.00 uur
  • Eindtijd 22.00 uur   

De vergadering zal gehouden worden in het clubhuis aan de Talsmalaan te Oosterbeek.  

In de bijlage vindt u de agenda.

De stukken behorende bij de agenda zullen uiterlijk 9 maart a.s. in de bijlage's, na inloggen alleen voor leden zichtbaar zijn.

 

ALV agenda algemene ledenvergadering 16 maart 2020 def 2.docx