OTV

De Oosterbeekse Tennisvereniging (OTV) is in 1936 opgericht en speelt op de prachtige locatie Hartenstein in Oosterbeek, met 9 gravel banen, waarvan 8 verlicht, en één kunstgras Padelbaan.

Het ledenantal van de vereniging heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd tot rond 650 leden. Werd er vroeger tot einde jaren '60  nog geballoteerd, als het ging om toetreding tot de vereniging, staat de vereniging nu open voor iedereen die de tennissport een warm hart toedraagt.

De training wordt sinds vele jaren verzorgd door House of Tennis (voorheen TMG). Zij verzorgen de trainingen voor de jeugd, recreanten en wedstrijdspelers.