Afhangreglement

Regels afhangen

Hierbij de volgende aandachtspunten:

 1. Afhangen via het digitale afhangbord is met ingang van 26 november 2019 verplicht. Een OTV-lid kan afhangen voor de standaard speeltijd van 30 minuten in geval er tenminste één medespeler is en voor 45 minuten indien er tenminste 3 medespelers zijn.
 2. Punt 2 vervalt gedurende Coronatijd - Een via de ClubApp gemaakte ‘Afhanging’ moet tenminste 1 minuut voor aanvang van de daadwerkelijke speeltijd bevestigd worden via het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis. Daarmee is de ‘Afhanging’ definitief geworden. Een niet bevestigde Afhanging vervalt namelijk 1 minuut voor aanvang van de opgegeven speeltijd.
 3. Bij het afhangen dienen spelers hun eigen KNLTB-pas te gebruiken.
 4. (Alleen) voor introducees is achter de bar een pas beschikbaar die voor de introducee moet worden gebruikt.
 5. De speeltijd is 45 minuten bij singels en 45 minuten voor dubbels (van een dubbel is sprake indien en voor zover op naam van tenminste 4 spelers wordt afgehangen) en gaat in vanaf het door het afhangbord aangegeven tijd. Na 45 respectievelijk 45 minuten kun je dus afgehangen worden wanneer er geen vrije bespeelbare banen meer zijn. Indien drie personen spelen is de speeltijd 30 minuten.
 6. Afhangen op naam van 4 personen en spelen met 2 of 3 spelers is niet toegestaan.
 7. Afhangen op naam van 2 personen en spelen met 4 spelers is niet toegestaan (onder meer ter voorkoming dat dubbels feitelijk een uur kunnen spelen door 2 keer een singel af te hangen).
 8. Wanneer er nog vrij (bespeelbare) banen zijn mag je banen waar wordt gespeeld niet afhangen. Zie de tweede bulletpoint onder “Nog enkele belangrijke opmerkingen” zoals hieronder opgenomen ter illustratie hiervan.
 9. Banen die geblokt zijn voor tennisles, competitievormen, toernooien, verhuur, onderhoud of anderszins, zijn geen vrije bespeelbare banen. Blokkeren van banen is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Indien een reeds door een lid afgehangen baan wordt geblokkeerd, moet een nieuwe afhanging gemaakt worden.
 10. Verlaat je eerder dan je eindtijd de baan of ga je helemaal niet spelen, dan moet je de ‘afhanging’ wissen. Dit kan op het afhangbord.
 11. Bij het niet correct afhangen c.q. misbruik van passen van andere leden, kan de afhanging ongedaan gemaakt worden, waarna de baan weer wordt vrijgegeven voor andere spelers.
 12. Het is niet toegestaan meer dan één (voorwaardelijke) ‘afhanging’ te maken (zowel op afstand via de ClubApp als op het afhangbord). Voorbeeld: een baan vooraf afhangen om bijvoorbeeld 10 uur en 11 uur, waarmee er twee lopende afhangingen zijn, is niet toegestaan. Wel is het toegestaan om na afloop van de feitelijke speeltijd van de voorgaande afhanging, opnieuw af te hangen.

 

NOG ENKELE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:·      

 • De tennisser blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het juist toepassen van het afhangreglement. Bijvoorbeeld: voor het systeem is een baan die is afgehangen na 30/45 minuten weer vrij. Het systeem kan niet weten of er nog spelers op de betreffende baan staan. Dus daar dien je zelf op te letten bij de keuze van een baan bij het afhangen.
 • Als je bijvoorbeeld (een dag tevoren) met de ClubApp (op afstand) hebt afgehangen, dien je te verifiëren of er op het moment dat je de afhanging bevestigt via het afhangbord, (andere) vrije banen zijn. Als dat het geval is dien je de Afhanging te wissen en een nieuwe te maken voor een vrije bespeelbare baan (zie punt 8 hiervoor).
 • Als je bijvoorbeeld (een dag tevoren) met de ClubApp (op afstand) hebt afgehangen voor 4 personen, maar je gaat daadwerkelijk de baan bespelen met in totaal 3 of 2 spelers, dien je de afhanging aan te passen naar de werkelijke situatie, met in dit voorbeeld als gevolg 30 minuten speeltijd in plaats van 45 minuten. 

Het bord is een hulpmiddel en voorziet niet in alle situaties; doel en strekking van dit afhangreglement is te komen tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de baancapaciteit. Met deze richtlijn in het achterhoofd zal dit reglement geïnterpreteerd moeten worden. Het bestuur is bevoegd om in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of bij discussie over de interpretatie ervan, te beslissen. Tevens behoudt het bestuur zich het recht voor het afhangreglement gedurende het jaar aan te passen. 

Hoe eenvoudig het is in gebruik kun je zien op het filmpje van deze website.