Prioriteringsoverzicht banen

 

Uitgangspunten

  • Er is altijd 1 baan beschikbaar voor recreanten, behalve tijdens speelmomenten van de Spreng Open en de Clubkampioenschappen. Uitzonderingen hierop kunnen te allen tijde gemaakt worden door het bestuur. In de voorjaarscompetitie is baan 4 de recreantenbaan. In de najaarscompetitie is in de avond baan 8 de recreantenbaan.

  • Geplande events (zie kolom event) staan altijd in het systeem, zodat recreanten te allen tijde inzicht hebben in de mogelijkheden. Dit gebeurt naar beste kunnen, waarbij recreanten flexibel omgaan met eventuele uitloop van events.

  • Voor de Toss zijn momenteel standaard 3 verlichte banen gereserveerd.

  • Bij een verminderd aantal bespeelbare banen, blijven deze uitgangspunten van toepassing. Dat betekent dat alle events met uitzondering van de Clubkampioenschappen en de Spreng Open hier rekening mee moeten houden. De recreantenbaan vervalt bij een verminderd aantal bespeelbare banen tijdens de KNLTB competitie.

  • Bij avondcompetities mag de recreantenbaan bij uitzondering gebruikt worden voor de competitie indien deze die avond niet meer door recreanten is gereserveerd. Dit wordt dan in het afhangsysteem gecommuniceerd.

Prioriteiten

prioriterings schema