Prioriteringsoverzicht banen

 

Overzicht baanprioritering

 • Er is altijd 1 (verlichte) baan beschikbaar voor recreanten, behalve tijdens speelmomenten van de Spreng Open, (open) jeugdtoernooien en de Clubkampioenschappen (junior/senior). Verder vervalt de recreantenbaan tijdens de competitie bij uitval van banen.
 • Tijdens de competitie is overdag baan 4 de recreantenbaan, ‘s avond is baan 8 of baan 11 de recreantenbaan.
 • Geplande events (zie kolom event) staan altijd in het systeem, zodat recreanten inzicht hebben in de mogelijkheden. Dit gebeurt naar beste kunnen, waarbij recreanten flexibel omgaan met eventuele uitloop van events of foutieve invoer: in dat geval kan een reservering vervallen.
 • Voor de Toss op maandagavond zijn standaard 4 verlichte banen gereserveerd.
  • Bij uitval van banen kan er sprake zijn van kortdurende uitval op een enkele dag of paar opvolgende dagen door, met name, regen 

of 

  • Langdurige uitval door bijvoorbeeld sneeuw en vorst/opdooi periodes. Het bestuur bepaalt wanneer er sprake is van langdurige uitval van banen (typisch 4-5 dagen).

Beide situaties leiden in het algemeen tot uitval van de gravelbanen, de hardcourt banen zijn dan (meestal) wel bespeelbaar.

 • Bij kortdurende baanuitval van alle gravelbanen geldt:
  • Tijdens training voor 19:00 uur vervalt de recreantenbaan en kunnen drie hardcourtbanen voor training worden gebruikt.
  • Tijdens training na 19:00 uur is er altijd 1 recreantenbaan en kunnen twee hardcourtbanen voor training worden gebruikt. Uitzondering is de regiotraining op woensdag tot 20:00 uur: hiervoor worden alle hardcourtbanen gebruikt.
  • Wanneer er meer dan 2 trainingsbanen gepland zijn dan bepaald de hoofdtrainer welke lessen doorgaan en welke niet.
 • Bij langdurende baanuitval van alle gravelbanen geldt:
  • Alle hardcourt banen zijn beschikbaar voor recreanten op ma-vrij na 19.00 uur en zaterdag en zondag tot 13.00 uur. Trainingen voor 19.00 uur kunnen doorgaan.
  • Uitzondering hierop is de regiotraining op woensdag tot 20:00 uur: hiervoor worden alle hardcourtbanen gebruikt.
 • Bij avondcompetities mag de recreantenbaan gebruikt worden voor de competitie indien deze baan op een avond na 19.00 uur niet door recreanten is gereserveerd. 
 • Verhuur van banen mag niet ten koste gaan van spelende leden. Daarom geldt voor de verhuur van banen:
  • Tennis: op ma-vrij ma na 19.00 en zat-zon voor 13.00 uur maximaal 2 banen, daarbuiten geen beperking.
  • Padel: geen banen op ma-vrij ma na 19.00 en zat-zon voor 13.00 uur, daarbuiten: 2 banen. Het bestuur kan te allen tijde uitzonderingen op dit reglement maken.

Prioriteiten

20210712 Prioriteringsoverzicht banen.pdf Reglement - Prioriteringsoverzicht banen.pdf