ALV najaar 2020

Het bestuur van de Oosterbeekse Tennisvereniging OTV nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op maandag 7 september 2020

  • Aanvang 20.00 uur
  • Eindtijd 22.00 uur   

De vergadering zal gehouden worden in het clubhuis aan de Talsmalaan te Oosterbeek.  

In de bijlage vindt u de agenda en de introductie van de nieuwe bestuursleden.

De stukken behorende bij de agenda zullen uiterlijk in de week voorafgaand aan de ALV in de bijlage's, na inloggen alleen voor leden zichtbaar zijn.

 

ALV agenda algemene ledenvergadering 7 september 2020.docx Introductie bestuursleden OTV.pdf