Lid worden

Personal information

KNLTB lidmaatschap

Wat leuk dat je lid wilt worden van O.T.V.! Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen. 

1/2 Algemeen
>
>
>
>
2/2 In te vullen door de vereniging Onderstaande items hoeven niet ingevuld te worden.

De betaling van de contributie gaat via KNLTB Collect
Na inschrijving ontvangt u automatisch een mail van KNLTB Collect. Via een link in deze mail komt u in uw eigen betaalomgeving, waarin u kunt aangeven hoe u wilt betalen. Dit kan alleen per automatische incasso. U kunt kiezen voor incasso per jaar of incasso per halfjaar.


GEZINSKORTING
Er wordt contributie betaald voor maximaal vier leden per gezin.
Bij vijf of meer leden per gezin is het jongste lid (of zijn de jongste leden) geen contributie verschuldigd.


KOSTEN VAN INNING EN INVORDERING
Na twee mislukte pogingen tot incasseren van de contributie wordt een herinnerings-nota gezonden en zal men zelf de contributie moeten overmaken. Hierdoor wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,-- administratiekosten.
Mocht binnen drie weken na de herinneringsfactuur de contributie niet voldaan zijn wordt de inning in handen gegeven van een deurwaarder of incassobureau. Alle kosten daarvan komen voor rekening van het betreffende lid.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 3 december van het lopende jaar d.m.v een mail te sturen naar: [email protected] (met leesbevestiging en ontvangstbevestiging!)

Of per aangetekende post sturen naar: Postbus 67, 6860 AB Oosterbeek

Bij opzegging op of ná 1 december gelden het lidmaatschap en de contributieplicht voor het volledige jaar!!