ALV voorjaar 2021

De Algemene Ledenvergadering van 19 juli 2021 heeft in het clubhuis aan de Talsmalaan te Oosterbeek plaatsgevonden.  

Alle onderstaande stukken zijn, alleen voor ingelogde leden, terug te vinden en te downloaden via deze link.

 • Notulen ALV 7 september 2020
 • Jaarverslag Sponsorcommissie 2020
 • Sponsoroverzicht 2020
 • Jaarverslag Accommodatie 2020
 • Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2020
 • Jaarverslag Jeugd 2020
 • Prioriteringsoverzicht banen
 • Competitie spelen bij OTV
 • Structurele activiteiten vrijwilligers OTV
 • Financieel jaarverslag OTV 2020
 • Begroting OTV 2021
 • Presentatie van de ALV
 • Verslag van de ALV