Statuten en huishoudelijk reglement

De nieuwe statuten en het Huishoudelijk reglement zijn in de ALV van 4 april 2022 goedgekeurd. 

 

Statuten 2022

Huishoudelijk reglement 2022