Protocol camera toezicht 2020

OTV is verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van haar eigen verenigingscomplex. Het bestuur van OTV heeft besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen van OTV, haar leden en haar bezoekers te behartigen en hun eigendommen waar nodig te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

2020 OTV Protocol cameratoezicht mei 2020.pdf