Bijzondere ALV 2022 (ledverlichting)

Uitnodiging
 
Het bestuur van de Oosterbeekse Tennisvereniging OTV nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 13 oktober 2022
Aanvang 20.00 uur
Eindtijd 21.00 uur 
 
 
De vergadering zal gehouden worden in het clubhuis aan de Talsmalaan te Oosterbeek. 
 
Agenda
 
  1. Opening
  2. Investering Ledverlichting voor energiebesparing:
 
Zoals iedereen weet, stijgen de energiekosten snel, ook voor OTV. De kosten zijn nu al met 
€ 1000,- per maand gestegen en zullen vanaf 1 januari 2023 nog eens met ruim € 1000,- per maand stijgen als ons tweede (vaste) contract afloopt.
In verband hiermee is het gewenst om de halogeenlampen van de beneden banen versneld te vervangen door LED verlichting. Daarmee daalt het elektriciteitsverbruik aanzienlijk, minimaal met de helft (dit scheelt € 4000,- tot 5000,- per jaar). De kosten van de investering zijn hoger dan 10% van de begroting, namelijk circa € 29.000, inclusief btw. Hierop krijgen we in het kader van verduurzaming sportparken in totaal 30% BOSA subsidie, waardoor de netto investering ruim € 20.000,- bedraagt. Aangezien dat bedrag hoger is dan de marge van 10% van de begroting willen we dit aan de ALV voorleggen. Omdat we de opdracht zo snel mogelijk willen geven (levertijd is al circa 8 weken en de prijzen blijven stijgen), kan dit besluit niet wachten tot de ALV eind november. Vandaar deze bijzondere ALV. We zullen in de vergadering de financiële dekking toelichten en ook andere energiebesparende maatregelen bespreken.
 

    3.   Sluiting