Inschrijving en contributie

 

Wil je lid worden? Wat leuk! Klik dan hier om je direct te kunnen inschrijven!

 

Betaling contributie
Na inschrijving ontvang je automatisch een mail van KNLTB Collect. Via een link in deze mail kom je in jouw eigen betaalomgeving, waarin je kunt aangeven hoe je wilt betalen. Dit kan alleen per automatische incasso (per jaar of per kwartaal).

Gelrepas
De Gelrepas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen ook in de gemeenten Renkum en Arnhem. Leeftijd maakt niet uit, de pas is voor iedereen. Houders van de Gelrepas, kunnen hun tegoed verzilveren voor contributie bij OTV.

Gezinskorting
Er wordt contributie betaald voor maximaal vier leden per gezin. Bij vijf of meer leden per gezin is het jongste lid (of jongste leden) geen contributie verschuldigd.

Kosten voor inning en invordering
Na twee mislukte pogingen tot incasseren van de contributie wordt een herinnerings-nota gezonden en zal men zelf de contributie moeten overmaken. Hierdoor wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,-- administratiekosten.
Mocht binnen drie weken na de herinneringsfactuur de contributie niet voldaan zijn wordt de inning in handen gegeven van een deurwaarder of incassobureau. Alle kosten daarvan komen voor rekening van het betreffende lid.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 januari van het nieuwe jaar d.m.v.:

  • een mail te sturen naar: [email protected] (met leesbevestiging en ontvangstbevestiging!)
  • Of per aangetekende post sturen naar: Postbus 67, 6860 AB Oosterbeek

Bij opzegging op of ná 1 januari gelden het lidmaatschap en de contributieplicht voor het volledige jaar!!

Klik hier op "Lid worden" om je direct te kunnen inschrijven! 

 

 

   Contributie 2021 in euro's

inschrijving

inschrijving

inschrijving

eenmalig inschrijfgeld

 

voor 1 juli

vanaf 1 juli

vanaf 1 okt.

nieuw lid

   Senioren 25 jaar en ouder

€ 243,50

€ 121,75

€   60,88

€   25,00

   Senioren 18 t/m 24 jaar

180,00

€   90,00

€   45,00

€   25,00

   Jeugd 13 t/m 17 jaar*

165,00

€   82,50

€   41,25

€   25,00

   Jeugd 9 t/m 12 jaar*

139,50

€   69,75

 €   34,88

nvt

   Jeugd 0 t/m 8 jaar*

€   88,00

€   44,00

  €   22,00

nvt

   Maak Kennis met Tennis 

€   27,50

€   27,50

 €   27,50

nvt

  * alles in één abonnement: deelname competitie, clubkampioenschappen en contributie

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.