Uitschrijving

Het lidmaatschap loopt bij OTV voor een (heel) kalenderjaar (1 januari t/m 31 december), of het resterende deel van het jaar als je in de loop van het jaar lid bent geworden. 

 

Als je jouw lidmaatschap wilt stopzetten, dien je dit uiterlijk 1 december van het lopende jaar te doen per mail naar [email protected]. Je wordt dan voor het erop volgende jaar uitgeschreven.

 

E-mails die later binnenkomen dan 1 december van het kalenderjaar waarin je nog lid bent kunnen we helaas niet honoreren. Zie hiervoor de statuten van OTV.