Uitschrijving

Het lidmaatschap loopt bij OTV voor een (heel) kalenderjaar (1 januari t/m 31 december), of het resterende deel van het jaar als je in de loop van het jaar lid bent geworden. Voor opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 28 dagen (zie hiervoor de statuten van OTV).

Als je jouw lidmaatschap wilt stopzetten, dien je dit dus uiterlijk 3 december van het lopende jaar te doen per mail naar [email protected]. Je wordt dan voor het erop volgende jaar uitgeschreven.

 

E-mails die later binnenkomen dan 3 december van het kalenderjaar waarin je nog lid bent kunnen we helaas niet honoreren. Zie hiervoor de statuten van OTV.