Nieuwsbrief 15 april 2020 - ALV & verantwoording bestuur