Contributieregeling 2019

   

 

in euro's

inschrijving

inschrijving

inschrijving

inschrijfgeld

 

voor 1-juli

na 1-juli

na 1-oktober

 

Senioren

235,--

117,50

58,75

25,--

Studenten*

174,--

87,--

43,50

25,--

Jeugd 13 tm 17 jaar

138,--

69,--

34,50

25,--

Jeugd 9 tm 12 jaar

113,--

56,50

      28,25

 

Jeugd 0 tm 8 jaar

72,--

36,--

      18,--

 

Kennismakingsjr 0 tm 8 jaar

25,--

25,--

25,--

 

 

                                                

* Studenten moeten bij inschrijving een bewijsstuk overleggen dat ze (voltijd) student zijn
 
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

BETALING CONTRIBUTIE VIA KNLTB COLLECT
Na inschrijving ontvangt u automatisch een mail van KNLTB Collect. Via een link in deze mail komt u in uw eigen betaalomgeving, waarin u kunt aangeven hoe u wilt betalen. Dit kan alleen per automatische incasso. U kunt kiezen voor incasso per jaar of incasso per kwartaal.

GEZINSKORTING
Er wordt contributie betaald voor maximaal vier leden per gezin.
Bij vijf of meer leden per gezin is het jongste lid (of zijn de jongste leden) geen contributie verschuldigd.

KOSTEN VAN INNING EN INVORDERING
Na twee mislukte pogingen tot incasseren van de contributie wordt een herinnerings-nota gezonden en zal men zelf de contributie moeten overmaken. Hierdoor wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,-- administratiekosten.
Mocht binnen drie weken na de herinneringsfactuur de contributie niet voldaan zijn wordt de inning in handen gegeven van een deurwaarder of incassobureau. Alle kosten daarvan komen voor rekening van het betreffende lid.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 januari van het nieuwe jaar d.m.v. een mail te sturen naar: [email protected] (met leesbevestiging en ontvangstbevestiging!)
Of per aangetekende post sturen naar: Postbus 67, 6860 AB Oosterbeek
Bij opzegging op of ná 1 januari gelden het lidmaatschap en de contributieplicht voor het volledige jaar!!

VIA DE KNOP "LID WORDEN?" RECHTSBOVEN OP DE HOMEPAGE KUNT U ZICH METEEN INSCHRIJVEN!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 26 333 7889

Tennisvereniging OTV

J.J. Talsmalaan 11
6862 BZ Oosterbeek