Sponsor worden van OTV?

De Oosterbeeks Tennis Vereniging (OTV) is opgericht in 1936 en speelt op de prachtige locatie Hartenstein in Oosterbeek, met 9 gravelbanen en een padelbaan. De omvang van de vereniging wat ledenaantal betreft heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd tot ruim 650 leden, hiervan zijn er circa 200 jeugdleden. Hiermee is OTV een zeer goede en tevens stabiele tennisvereniging.

De visie van de sponsorcommissie is erop gericht om een optimale bijdrage te leveren aan een langdurig en gezond bestaansrecht van OTV.

De sponsorcommisise is trots op het feit dat zij de afgelopen jaren veel nieuwe sponsoren hebben kunnen verwelkomen. OTV biedt haar sponsoren in ruil voor een materiële of financiële bijdrage diverse mogelijkheden voor het verkrijgen van extra naamsbekendheid. De belangrijkste mogelijkheden hiervoor zijn naam en/of logo op reclamedoek, reclamebord of de sponsoring van een event of activiteit. In onderling overleg kan er ook gekeken worden naar sponsoring op maat als er voor beide partijen een “win – win” situatie onstaat. Met het organiseren van jaarlijkse sponsorborrels en andere sponsoractiviteiten probeert de sponsorcommissie ook een verbinding te leggen tussen de sponsoren onderling maar ook tussen de sponsoren en de OTV leden.

WILT U SPONSOR WORDEN VAN OTV? NEEM DAN CONTACT OP MET OTVbruist!
[email protected]