Laatste ontwikkelingen rondom nieuwe banen

 

Tijdens de ALV van 1 november 2021 heeft een grote meerderheid van de aanwezige leden positief gestemd over de afbouw van de tweede padelkooi en de voorwaarden voor de aanleg van drie tennisbanen.

 

De voorwaarden waaronder het besluit tot stand is gekomen, zijn als volgt:

  • De investering bedraagt maximaal € 150.000, exclusief BTW
  • De financiële dekking is aanwezig
  • De aanleg van de banen leidt NIET tot een contributieverhoging (anders dan de jaarlijkse indexering)
  • We sluiten voor de aanleg van de tennisbanen een afdoende contract met Stichting Beheer en Exploitatie Park Hartenstein. 

Op verzoek van de leden zijn hieraan de volgende twee voorwaarden toegevoegd:

  • Gezien het verdwijnen van de minibaan dient voor de jeugd een alternatief gezocht te worden om vrij te kunnen spelen.
  • Gezien recente publicaties over geluidsoverlast van padelbanen, dient uitgezocht te worden of de aanleg van de tweede padelkooi een juridisch risico vormt.