Voordracht nieuwe voorzitter

03 september 2019


Zoals bekend en zoals o.a. besproken in de ALV van 25 maart j.l. is het bestuur al geruime tijd op zoek naar een geschikte voorzitter en tevens ook naar vervanging van andere vacante posities in het bestuur. Inmiddels heeft het bestuur Therese Borghuis bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter. Met Therese denkt het bestuur een goede kandidaat te kunnen voorstellen; Therese is 3 jaar lid van OTV en een enthousiaste tennisster. Ze is een betrokken lid en is vaak op de club te vinden. Ook heeft ze momenteel de tijd en energie om zich volop in het verenigingsleven van OTV te storten en de functie van voorzitter op zich te nemen. In de najaars ALV in november 2019 zal het bestuur Therese Borghuis voordragen voor de functie van voorzitter en zal Therese zich ook verder voorstellen en haar motivatie toelichten. Het is vervolgens aan de ledenvergadering om Therese in deze functie te benoemen. Wij hebben er alle vertrouwen in.

Het bestuur

Nieuwscategorieën