Inschrijving extra teams tennis en padel KNLTB najaarscompetitie geopend!

26 mei 2020


De oorspronkelijke voorjaarscompetitie is verplaatst naar het najaar en zal worden gecombineerd met de bestaande opzet van de najaarscompetitie.

De teams die zich al hebben opgegeven voor de voorjaarscompetitie blijven ingeschreven en hoeven verder geen actie te ondernemen. Het is mogelijk om extra teams in te schrijven (voor zover de baancapaciteit dat toelaat).

Uiteraard wil OTV extra teams inschrijven om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden om competitie te spelen. Het aantal teams dat we nog extra kunnen inschrijven, is:

Zoals je in het schema ziet, is er helaas geen ruimte meer voor extra teams op vrijdagavond. Het beste alternatief voor de vrijdagavond zijn de dubbelcompetities op zaterdag en zondag.

Teams kunnen zich inschrijven via deze link. (Mocht deze link niet werken op jouw telefoon probeer het dan via de website) Op dit formulier vind je het competitieaanbod, verdere details en de voorwaarden voor inschrijving. De inschrijving sluit op zondag 21 juni 2020 om 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Ronald van Mersbergen
Wedstrijdcommissie OTV

Nieuwscategorieën