Corona update: vanaf 4 mei verantwoord tennissen voor de jeugd!

28 april 2020


Kinderen t/m 12 jaar en de jeugd van 13 t/m 18 jaar mogen vanaf 4 mei (streefdatum) weer lessen.

 

Eindelijk is het zover en kan er weer – hoewel beperkt – getraind worden bij OTV. Beperkt omdat het voorlopig alleen het lessen betreft en alleen voor de jeugd. Als de gemeente ons plan van aanpak goedkeurt, starten de trainers en kinderen vanaf 4 mei met de lessen.

 

Afgelopen weekend heeft het bestuur OTV samen met de pachter/groundmanager van de vereniging en in afstemming met de trainers (House of Tennis) een stappenplan opgesteld met praktische richtlijnen voor OTV. Wat deze richtlijnen voor alle partijen (OTV, trainers, ouders, kinderen) betekent, leest u in onze nieuwsbrief (mogelijkheid om door te klikken naar de nieuwsbrief?.

 

Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de richtlijnen en het stappenplan voor Tennis en Padel dat de KNLTB aan de verenigingen heeft verspreid.

Deze richtlijnen en stappenplan zijn afgeleid van het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar dat de KNLTB met input van verenigingen en leraren en samen met andere sportbonden en NOC*NSF heeft opgesteld. Dit protocol is getest en goedgekeurd door het RIVM en VSG.

 

Voorgaande acties vloeiden voort uit het besluit van het Kabinet om de Corona maatregelen voor kinderen te versoepelen, inhoudend dat kinderen weer naar de basisschool, de opvang en de sportclub mogen.

 

 

Nieuwscategorieën