Bericht van het bestuur

05 december 2022


Afgelopen maandag 28-11-2022 vond een goed bezocht ALV plaats. Therese Borghuis trad af als voorzitter. We zijn haar veel dank verschuldigd. Ze werd voorzitter in de moeilijke corona periode, voortdurend nadenken over wat we/niet mogelijk was met als resultaat dat tennis vrijwel steeds door kon gaan. Wijziging statuten, aanleg nieuwe banen en 2e padelkooi: er kwam veel bij kijken! Meehelpen met het schilderen van het clubhuis, gras zaaien bij de nieuwe banen, Therese was niets te veel. 

De afgelopen tijd is met een aantal leden gesproken over opvolging van Therese. Tot nu toe heeft dat niet geleid tot een kandidatuur. Met goedvinden van de vergadering ben ik benoemd tot voorzitter a.i. Vanwege de wettelijk vereiste functiescheiding kan ik daardoor nu geen penningmeester meer zijn. Adry Mulder is bereid om tijdelijk (weer) als penningmeester in het bestuur plaats te nemen, waarvoor hulde! Graag gaan we de komende tijd met je in gesprek als je de mooie voorzittershamer ter hand wilt nemen.

Adry werd bovendien uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Achter de schermen voert hij namelijk de boekhouding uit. Dat was in dit jaar van aanleg nieuwe banen veel werk. Aanvragen subsidies, lening en alles wat daarmee samenhangt. We hebben alle deadlines gehaald waardoor de banen precies voor het begin van de najaarscompetitie met verlichting in gebruik genomen konden worden.

De opening van de blauwe banen was gepland op de laatste zaterdag van de clubkampioenschappen. Door hevige regenval viel dit letterlijk in het water. Omdat dit soort regenbuien vaker voorkomt vanwege de klimaatverandering, moet er iets gedaan worden aan de afwatering vanaf de bovenbanen. Dat is helaas niet eenvoudig en goedkoop op te lossen …

pastedGraphic.png   pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png

Voor de opening van de nieuwe banen hadden we erelid Jose Broekhuysen gevraagd om samen met het jongste lid een balletje over te slaan. Zij had een mooie toespraak voorbereid die we jullie niet willen onthouden. De toegevoegde drone foto’s zijn voor ons gemaakt door Frank Versteegh, hartelijk dank daarvoor! De toespraak van José is meteen een minilesje OTV geschiedenis. Even stil staan bij dit rijke verleden en op de foto’s nog eens te kunnen zien op wat voor prachtig park we mogen tennissen,

Namens het bestuur,

Jan Drentje

 

pastedGraphic_3.png

(HER)opening “oude” geheel vernieuwde  tennisbanen 2022

Mijn herinneringen  uit het OTV verleden van 63 jaar.

 Ja, nieuwe banen zijn het voor de meesten van jullie, maar voor mij zijn het de oude OTV 1,2 en 3 banen, die nu een nieuw leven hebben gekregen. 

Met de aanleg van tennisbanen op Hartenstein 1935/1936 door de gemeente werden deze drie banen door de opgerichte Oosterbeekse Tennisvereniging in 1936 gehuurd.  Met een klein gebouwtje als clubhuisje, primitief, maar toch, omkleden en douchen kon; rechts mannen en links vrouwen met in ieder douchehokje een geiser. Achteraf best gevaarlijk, dat ding deed het ook vaak niet.  Ik heb dat gebouwtje vaak geschilderd.  

pastedGraphic_4.png

(Foto 1937)

Onderhoud banen – slepen door een aangestelde ambtenaar, afbreken en opbouwen-  allemaal werk voor de gemeente!

Tennis was toen nog uitsluitend een zomersport, met verplichte witte kleding.  Verlichting bestond niet, omdat de banen omringd waren door hoge bomen, was het altijd vroeg donker. De kleedkamers gingen dan op slot. Rond half oktober geen tennis meer!

pastedGraphic_5.png

Het ledenaantal nam gestaag toe en er werden 2 banen (nu bovenbanen) bij gehuurd. De gemeente hield altijd 2 banen aan voor verhuur o.a. voor hotel de Bilderberg.

Later huurde OTV alle drie de bovenbanen.

Tot 1976 zijn deze drie banen altijd OTV banen gebleven. Ingehuurde trainers gaven hier ook tennislessen.  

Daarna  kreeg OTV een heel nieuw complex.

pastedGraphic_6.png

Ik vind het heel leuk, nee bijzonder, dat deze banen op park Hartenstein weer ‘uit de lava’ zijn herrezen. Een beetje nostalgisch toch voor mij… zonder gravel maar met een onderhoudsvrije toplaag.

Het kan niet anders dan dat er heel hard gewerkt is om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hulde daarvoor!!!

Ik wens OTV veel plezier met deze geweldige uitbreiding. Uitwijken naar een ander park behoort nu tot het verleden.

pastedGraphic_7.png

Gefeliciteerd!!!

 Jose Broekhuysen

pastedGraphic_8.png

pastedGraphic_9.png

Nieuwscategorieën