Belangrijk!: Digitaal afhangreglement OTV!

20 mei 2020


Lees het afhangreglement nog eens door om te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om af te kunnen tennissen.

Met name regel 12:

  • Het is niet toegestaan meer dan één (voorwaardelijke) ‘afhanging’ te maken (zowel op afstand via de ClubApp als op het afhangbord). Voorbeeld: een baan vooraf afhangen om bijvoorbeeld 10 uur en 11 uur, waarmee er twee lopende afhangingen zijn, is niet toegestaan. Wel is het toegestaan om na afloop van de feitelijke speeltijd van de voorgaande afhanging, opnieuw af te hangen.

Véél speelplezier!

Nieuwscategorieën