Banen niet bespeelbaar OTV

20 november 2018

Bespeelbaarheid banen
 
Op dit moment zijn de boven- en de beneden-banen niet bespeelbaar als gevolg van weersomstandigheden. Zoals bekend zijn vooral perioden waarbij vorst en opdooi elkaar snel afwisselen verre van optimaal voor tennisbanen. 
 
Bij aanhoudende vorst kan er gewoon worden doorgespeeld (tenzij er sprake is van sneeuw of ijsvorming) maar bij opdooi is dat niet het geval. Veel leden ervaren dat begrijpelijkerwijs als frustrerend, zeker als de banen er op het oog prachtig bij liggen!
 
Reden om nog maar eens stil te staan bij de bespeelbaarheid van onze banen. OTV heeft voor seizoens-verlengende gravelbanen gekozen; we zullen ons daarbij wel altijd moeten blijven realiseren dat seizoens-verlengend iets anders is dan volledig winter-proof.
 
Benedenbanen
De gravelplus benedenbanen liggen op afschot met als gevolg dat (regen-)water niet volledig door de baan hoeft weg te zakken. Bij heftige regen loopt een groot deel van het water naar de goten die langs de banen liggen. Het voordeel hiervan is dat na een regenbui nagenoeg onmiddellijk weer gespeeld kan worden. Ook bij (aanhoudende) vorst kan gewoon op de banen doorgespeeld worden en de banen zijn daarmee seizoens-verlengend.  
 
Wanneer kan er niet gespeeld worden?
Op gravel plus banen kan er niet gespeeld worden indien:
 - de banen als gevolg van zeer langdurige en heftige regenval of bij opdooi te zacht zijn;
- er sneeuw op de banen ligt;
 
De situatie van langdurige heftige regenval hebben we de afgelopen jaren natuurlijk al diverse malen meegemaakt. De ervaring leert dat er (indien nodig) vrijwel onmiddellijk onderhoud gepleegd kan worden de banen dus weer snel bespeelbaar zijn. Na een "gewone" regenbui zijn de banen vrijwel direct weer bespeelbaar. 
 
 
Het moment dat (als gevolg van regen of opdooi te zacht geworden banen) onderhoud gepleegd gaat worden, wordt in overleg met de groundsmen gekozen. Enerzijds moet het in technische zin mogelijk zijn (zonder weg te zakken in het gravel) en anderzijds moet iedere keer weer de afweging gemaakt worden op welk moment je met het onderhoud start; het is tenslotte niet efficiënt als de volgende stortbui of nachtvorst/opdooi al op korte termijn opnieuw verwacht wordt. 
 
Ook kan het voorkomen dat door nachtvorst en de nog lage zonstand (daardoor schaduw op helft van de baan) de ene helft van de baan bespeelbaar en andere helft niet bespeelbaar is. Ervaring leert dat er dan tussen +/- 11.00 en +/- 16.00 uur niet kan worden getennist, dit ter voorkoming van speelschade. Het lastige is dat de banen op dat soort momenten soms (optisch) bespeelbaar lijken. Speelschade is kostbaar voor de club omdat in het herstel ervan de nodige uren gaan zitten.
Perioden van afwisselend vorst en opdooi blijven dus lastig! 
Bovenbanen
Onze Matchclay gravelbanen bestaan uit een met gravel ingestrooide mat die ligt op een harde, waterdoorlatende ondergrond. Groot voordeel van de harde ondergrond is dat er geen speelschade kan ontstaan, ook niet bij regen of opdooi. 
 
Wanneer kan er niet gespeeld worden?
Op Matchclay gravelbanen kan er niet gespeeld worden indien:
 - er sneeuw op de banen ligt;
 - de banen als gevolg van onder meer opdooi te nat zijn.
 
NB: bij opdooi zal eerst de bovenlaag ontdooien. Het smeltwater kan geen kant op zolang de laag daaronder nog bevroren is. Als het weer gaat vriezen voordat de gehele onderlaag is ontdooid, zal ijs ontstaan. Ook voor de bovenbanen geldt derhalve dat perioden van afwisselende vorst en opdooi lastig zijn.
 
Waterdoorlatendheid
De waterdoorlatendheid van de bovenbanen is het afgelopen jaar minder goed geweest dan de eerste 1,5 jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat de harde (supersub) ondergrond nog altijd even (extreem) waterdoorlatend is. De conclusie is dan ook dat de verminderde waterdoorlatendheid te maken heeft met verdichting van het gravel in de mat. Net zoals bij traditionele gravelbanen is te verwachten dat na een goede vorstperiode gevolgd door opdooi, de gravel-laag weer is opengebroken. Of dit ook nu bij ons het geval zal zijn kunnen we definitief vaststellen nadat de eerste vorst volledig uit de grond is. 
Mocht de waterdoorlatendheid dan nog onvoldoende zijn, dan overwegen wij het grotere onderhoud 1,5 jaar naar voren te halen, hetgeen betekent: de huidige gravel uit de mat te spuiten en nieuwe gravel op/in de mat brengen.
Om het (onvermijdelijke) proces van verdichting van gravel niet te bespoedigen kiezen we ervoor op te natte banen (als er een soort klei ontstaat) niet door te tennissen.
 
Goed en regelmatig onderhoud is nodig om vervuiling en algvorming tegen te gaan. Dit draagt ook bij aan het minder snel “verdichten” van de gravellaag.
 
 
Informatievoorziening
Middels deze e-mail hopen we u wat meer inzicht gegeven te hebben in het hoe en waarom met betrekking tot de bespeelbaarheid van de banen. Wij proberen zoveel mogelijk op de website van OTV te communiceren of de banen al dan niet bespeelbaar zijn. Bij twijfel kunt u natuurlijk ook het clubhuis bellen.
 
Het bestuur van OTV
 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

026-3337889

Tennisvereniging OTV

J.J. Talsmalaan 11
6862 BZ Oosterbeek
Nederland