Uitnodiging Bijzondere ALV 3 juni 2019

Van het bestuur

UITNODIGING

Het bestuur van de Oosterbeekse Tennisvereniging OTV nodigt de leden uit tot het bijwonen van de

Bijzonder Algemene Ledenvergadering

Op maandag 3 juni 2019

Aanvang 20.00 uur

De vergadering zal worden gehouden in het clubhuis aan de Talsmalaan te Oosterbeek.

 

AGENDA

1. Opening

2. Afmeldingen

3. Afscheid Renée Kortleve

4. Mededelingen

5. Notulen voorjaarsvergadering 25 maart 2019*

6. Ingekomen stukken

7. Begroting 2019*

8. Besluitvorming versnelde aanleg tweede padelkooi*

  • toelichting scenario 1: huidige afspraak
  • toelichting 2 scenario's voor versnelde aanleg padelkooi inclusief bijbehorende contributieverhoging
  • vaststelling of de juiste scenario's zijn voorbereid
  • besluitvorming

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

11. Sluiting

*Voorstellen/stukken zijn op het afgesloten deel van de OTV site te vinden.

 

Oosterbeek, mei 2019