<< Ga terug naar overzicht

Nieuwsbrief Concept beleidsplan


Beste OTV-er,

Het tennis en de padel liggen stil; vastgevroren als het ware. Met deze extreme weersomstandigheden en wisselingen daarin kunnen ook de vernieuwde banen onbespeelbaar raken.

Wellicht dat dit gecompenseerd wordt, doordat wij bij de buren weer eens kunnen schaatsen.

Geen tennis en padel betekent voor het bestuur niet dat onze activiteiten stilvallen. Wij blijven druk om lopende zaken voortgang te geven en nieuwe zaken op te starten.

Al diverse malen hebben wij er op gewezen hoe belangrijk het is voor een tennisvereniging om bezig te blijven dingen te verbeteren en te vernieuwen. Dit doen wij samen met veel vrijwilligers en veel enthousiasme.

Daarbij is het goed om af-en-toe even stil te staan om een stapje terug te doen en te beschouwen “waar zijn wij nou eigenlijk allemaal mee bezig….”.

Alle ideeën, plannen, activiteiten moeten ons inziens passen zowel op korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn. Dat je nu een gezonde vereniging bent, is geen garantie dat je dat morgen ook nog bent. Er is ook een langere termijn visie nodig.

Zoals op de najaars ALV al kort besproken is het bestuur bezig geweest om haar beleidsplan neer te leggen. Dit plan is nu als concept af: het bestuur heeft haar versie afgerond. Nu is het aan u, de leden, om te bezien of u zich kunt vinden in het plan.

Het beleidsplan geeft in meer algemene termen aan welke onderwerpen van belang zijn voor de toekomst en hoe het bestuur daar tegen aan kijkt. Het is geen opsomming van activiteiten en momenten waarop die afgevinkt moeten zijn. Maar meer uitgangspunten die gehanteerd worden bij het nemen van besluiten, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het beoordelen van of het goed gaat met de vereniging.

Graag vernemen wij van u of u zich kunt vinden in het beleidsplan. Daarom staat dit concept-plan (zie bijlage onderin het scherm) op de site en kunt het doornemen. Bij vragen en opmerkingen kunt u, die per e-mail sturen naar ons secretariaat en wij zullen daarop reageren. Aanstaande donderdag 1 maart om 20.00 uur kunt u uw mening persoonlijk ventileren. Dan organiseert het bestuur in het clubhuis een ontmoeting met leden om over het beleidsplan te discussiëren. Hiervoor kunt u zich opgeven bij het secretariaat: Zwanetta van Zijl, 06-20658500 of via zvanzijl@hetnet.nl

Graag zie ik u aanstaande donderdag en zo niet dan bij de ALV (26 maart 2018), waar het beleidsplan ter goedkeuring op de agenda zal staan.

Namens het bestuur en met vriendelijke groeten,

 

Victor

Bijlagen: 

Klik hier voor het Concept beleidsplan 

Klik hier voor het Concept Jeugd beleidsplan