<< Ga terug naar overzicht

Enquete voor OTV door OTV


Beste leden,

OTV is een meer dan gezonde tennisvereniging en dat willen wij graag zo houden. Regelmatig spreekt het bestuur leden. In die gesprekken wordt vaak aangegeven dat iemand best wat voor OTV zou willen doen, zonder zich helemaal vast te leggen in een commissie. Dat begrijpen wij. Daarom proberen wij de organisatie van activiteiten zo op te zetten dat leden zich actief inzetten voor een evenement. Goede voorbeelden zijn de toernooicommissies.

Ook horen wij vanuit die gesprekken, dat er leden zijn die aangeven vanuit hun professionele achtergrond het leuk te vinden die kennis en ervaring in te zetten voor OTV wanneer de mogelijkheid zich daarvoor aandient.

Voor ons als bestuur is het uiteraard prettig bovenstaande geluiden te horen. Tegelijkertijd is het ondoenlijk met alle leden afzonderlijk een gesprek aan te gaan. En eerlijk is eerlijk, niet alle leden zijn even enthousiast; gelukkig voor OTV wel velen.

We willen graag een beeld krijgen van wie zich op ad hoc basis wil inzetten voor een activiteit of evenement. Daarnaast proberen we erachter te komen welke professionele inbreng daarbij van nut zou kunnen zijn. Hiervoor hebben wij een kleine enquête ontwikkeld. Voor alle duidelijkheid: u bepaalt of u eraan meewerkt en het meedoen brengt geen enkele verplichting met zich mee! Het is absoluut niet verplicht, maar we zouden het erg waarderen, indien u uw contactgegevens wil delen met ons. Alleen op die manier kunnen wij concreet iets met de uitslagen van de enquête doen.

Nu OTV de 'grand slam' van de jeugdtoernooien, de Windmill Cup, heeft “binnengehaald” is er een grote behoefte aan vrijwilligers én professionals. Zij kunnen hun kennis, ervaring en netwerk inzetten op één of meerdere gebieden voor dit internationaal aansprekende evenement. In de enquête vindt u dan ook een aantal aandachtsgebieden, die voor de organisatie van zo’n groot toernooi van belang zijn.

Dus wij hopen van harte dat u 5 minuten de tijd wilt nemen om de enquête in te vullen. De gegevens die wij vragen zullen uiteraard met niemand buiten het bestuur worden gedeeld. De vragen die wij stellen zijn algemeen en in onze ogen niet privacy gevoelig. Toch geven wij de mogelijkheid de enquête anoniem in te vullen. U komt bij de enquête door op onderstaande link te drukken.

Voor OTV door OTV  (klik op de tekst)

Hartelijke groet,
Bestuur OTV